Απόρρητο & Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών του FuelDaddy από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών μας και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του FuelDaddy ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία είναι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές της FuelDaddy που διαχειρίζεται η FuelDaddy Ι.Κ.Ε.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα σχετίζονται με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες, που είτε έχουμε στην κατοχή μας, είτε είναι πιθανό να έρθουν στην κατοχή μας).

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας, είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια επίσκεψης μιας σελίδας).

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστής ή φορητή συσκευή).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των προσωπικών σας Δεδομένων.

Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Πάροχοι Υπηρεσιών)

Ως Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Πάροχος Υπηρεσιών) νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων Παρόχων Υπηρεσιών προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο Δεδομένων (ή Χρήστης)

Υποκείμενο δεδομένων είναι κάθε ζωντανό άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί αντικείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η FuelDaddy Ι.Κ.Ε ("FuelDaddy", "εμείς", "εμάς" ή "μας") διαχειρίζεται το σύνολο των ιστοσελίδων και εφαρμογών FuelDaddy (ή αλλιώς "Υπηρεσία").

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του FuelDaddy και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία ανήκουν στο FuelDaddy ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην Υπηρεσία, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο FuelDaddy έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους δημόσιας ενημέρωσης.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της Υπηρεσίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Υπηρεσίας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προσωπικά δεδομένα

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Το FuelDaddy Συλλέγει διάφορα είδη πληροφοριών για διάφορους σκοπούς με στόχο την παροχή καλύτερων και βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Είδη δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα σχετίζονται με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλες πληροφορίες, που είτε έχουμε στην κατοχή μας, είτε είναι πιθανό να έρθουν στην κατοχή μας).

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Email)
 • Όνομα και επώνυμο
 • Τηλεφωνικός αριθμός
 • Διεύθυνση, Νομό, Πόλη/Περιοχή, Ταχυδρομικό Κώδικα
 • Πρόσβαση σε περιεχόμενα Cookies του φυλλομετρητή σας (Web browser) και δεδομένα αυτού

Δεδομένα Χρήσης

Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της Υπηρεσίας, είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, η διάρκεια επίσκεψης μιας σελίδας).

Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων σας, μπορούν να μεταφερθούν ή και να διατηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υποδομές αποθήκευσης δεδομένων που βρίσκονται εκτός της χώρα σας, της πολιτείας, της επαρχίας, ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της χώρας σας.

Εάν βρίσκεστε εντός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, εκτός Ελλάδας και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά δεδομένων.

Το FuelDaddy θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας διαχειρίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα πραγματοποιηθεί μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν άλλον οργανισμό ή σε μια χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Γνωστοποίηση δεδομένων

Νομικές απαιτήσεις

Το FuelDaddy μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα με την πρόθεση πως η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

Τη συμμόρφωση με τα νομικά πλαίσια.

Την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του FuelDaddy.

Για την αποτροπή και διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων σε σχέση με την Υπηρεσία και τα δεδομένα που παρέχονται.

Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της Υπηρεσίας ή του "κοινού".

Την προστασία από νομική ευθύνη.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου

Το FuelDaddy καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Υπηρεσία να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση της Υπηρεσίας. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες Όλα ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες / επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση της Υπηρεσίας, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες της Υπηρεσίας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών - Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου της Υπηρεσίας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Το FuelDaddy δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στην Υπηρεσία δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες από την πλευρά τους μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στην Υπηρεσία. Το FuelDaddy έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στην Υπηρεσία και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως

 • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στο site, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Απαλλάσσει τον δικτυακό τόπο και τον φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιοδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στον δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
 • Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
 • Έχει Όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.
 • Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω της Υπηρεσίας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το FuelDaddy ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών της Υπηρεσίας.
 • Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στον δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω της Υπηρεσίας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το FuelDaddy ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών της Υπηρεσίας. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στην Υπηρεσία. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στην Υπηρεσία το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση των δεδομένων χρηστών

Το FuelDaddy χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • Για την αδιάκοπη παροχή και συντήρηση των Υπηρεσιών του
 • Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με πιθανές αλλαγές στις υπηρεσίες μας
 • Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, όταν και εφόσον το επιλέξετε
 • Για την παροχή φροντίδας και υποστήριξης των χρηστών
 • Για την περαιτέρω ανάλυση των πολύτιμων πληροφοριών ώστε να βελτιώσουμε την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία
 • Για την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων

Πληροφορίες Εταιρείας

Η υπηρεσία FuelDaddy είναι η ιδιοκτησία της FuelDaddy Ι.Κ.Ε., μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με Διεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 32 54249 Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.: 801565023, Αριθμό ΓΕΜΗ: 15922746000, Εταιρικό Κεφάλαιο: 10.000 EUR, Εταιρικά Μερίδια: 10.000,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 EUR έκαστο, Εταίροι: Γιάννης Μαυρόπουλος / Θεσσαλονίκη / Νικοπόλεως / 55131, Δημήτριος Βασιλειάδης / Κιλκίς / Νέα Σάντα / 61100 και Διαχειριστή: Γιάννης Μαυρόπουλος / Α.Φ.Μ.: 139443665

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας (“Παροχείς Υπηρεσιών”), για την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό μας, για την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας ή για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας δεδομένα, μόνο για να εκτελούν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Στατιστικά στοιχεία (ανάλυση)

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτες οντότητες (εταιρίες και άτομα) έτσι ώστε να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών μας ("Πάροχοι Υπηρεσιών"), ώστε να παρέχουν μέρος ή σύνολο των Υπηρεσιών για λογαριασμό μας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας ή να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το σύνολο των Υπηρεσιών μας.

 • Google Analytics

  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google που παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την παρακολούθηση και επίβλεψη της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διάθεση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με το Google Analytics, σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Google Όροι & Απόρρητο: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • AddThis Tools

  Το AddThis παρέχει στους εκδότες μια μικρή ποσότητα κώδικα HTML και Javascript που εμφανίζει εργαλεία κοινής χρήσης σε σελίδες και καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών.

  Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου τους εδώ: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/

Επαναληπτικό Μάρκετινγκ

Η FuelDaddy I.K.E. χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστότοπους τρίτων σε εσάς αφού επισκεφτείτε την Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην Υπηρεσία.

 • Google AdWords

  Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google AdWords παρέχεται από την GoogleInc.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google, μεταβαίνοντας στη σελίδα Ρυθμίσεις GoogleAds: http://www.google.com/settings/ads

  Η Google συνιστά επίσης την εγκατάσταση του πρόσθετου εξαίρεσης από το Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout- για το πρόγραμμα περιήγησης σας. Το πρόσθετο εξαίρεσης Google Analytics παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το GoogleAnalytics.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Google Απόρρητο & Όροι: http://www.google.com/settings/ads

 • Facebook

  Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook παρέχεται από την FacebookInc.

  Μπορείτε να μάθετε σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook πηγαίνοντας σε αυτή τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Το Facebook τηρεί τις Αρχές Αυτορρύθμισης για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση που έχουν θεσπιστεί από την Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/την Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά http://youradchoices.ca/ , ή την Συμμαχία Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/ ή να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτικής δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Προστασία ανεπιθύμητων μηνυμάτων και κατάχρησης αυτών

Η FuelDaddy I.K.E. χρησιμοποιεί υπηρεσίες προστασίας ανεπιθύμητων μηνυμάτων και κατάχρησης αυτών για να προστατεύσει τον ιστότοπο και τους χρήστες της από κακόβουλες επιθέσεις.

 • Google reCAPTCHA

  Το reCAPTCHA είναι μια δωρεάν υπηρεσία από την Google που βοηθά στην προστασία των ιστότοπων από ανεπιθύμητα μηνύματα και την κατάχρηση τους. Το “CAPTCHA” είναι ένα τεστ για να ξεχωρίσει τον πραγματικό χρήστη από το ρομπότ. Είναι εύκολο για τους ανθρώπους να το λύσουν, αλλά δύσκολο για τα “bots” και άλλα κακόβουλα λογισμικά.

  Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου τους εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα τέτοιο σύνδεσμο, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του FuelDaddy, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω της Υπηρεσίας. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά διαστήματα. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μια προειδοποιητική ειδοποίηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, πριν από την έναρξη της αλλαγής και την ενημέρωση της "ημερομηνίας ισχύος" στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιεσδήποτε αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της πολιτικής απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Επισκέπτοντας τον σύνδεσμο: www.fueldaddy.gr/contact