Όροι και Προϋποθέσεις Συνεργασίας με το FuelDaddy

Εγγραφή

Το FuelDaddy συμφωνεί να σας παρέχει εμπλουτισμένες υπηρεσίες διαχείρισης του συνόλου ή μέρος των επιχειρήσεων που διατηρείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του, μέσω της διαδικασίας εγγραφής από τον ιστότοπο ή εφαρμογής FuelDaddy. Το σύνολο των παροχών προσδιορίζονται στη σελίδα ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η επιτυχημένη διαδικασία αίτησης, σας εκχωρεί τα δικαιώματα συμμετοχής σύμφωνα με τους κανόνες κατά την είσοδο σας λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με τους κανόνες ορθής λειτουργίας του FuelDaddy.

Η ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους σας στο FuelDaddy συνδέεται ρητά με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του συνόλου των επιχειρήσεων που διατηρείται. Το FuelDaddy διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών μέσω της αίτησης εγγραφής εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή, ή αν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία κακόβουλης χρήσης του ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένο, μη ταυτοποιημένο χρήστη. Η ιδιότητα του εγγεγραμένου μέλους δεν μεταβιβάζεται από τη μία ιδιοκτησία στην άλλη σε καμία περίπτωση.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Το FuelDaddy διαθέτει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών του στα εγγεγραμμένα και εξουσιοδοτημένα μέλη του μέσω της εισόδου στο σύστημα. Η διαχείριση και επεξεργασία του συνόλου των υπηρεσιών αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες. Το FuelDaddy μπορεί να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της Υπηρεσίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Υπηρεσίας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ειδικές υπηρεσίες

Συμπληρωματικά, εξειδικευμένα και εξατομικευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν επίσης να διατίθενται, έναντι αμοιβής με ειδικές τιμές για τα εγγεγραμμένα και εξουσιοδοτημένα μέλη.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση της Υπηρεσίας. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες Όλα ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες / επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση της Υπηρεσίας, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες της Υπηρεσίας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το FuelDaddy αναφέρονται μόνο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων.

Πολιτική συγκέντρωσης αξιολογήσεων

Το FuelDaddy ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ζητούν από τους πελάτες τους να γράφουν αξιολογήσεις. Ωστόσο, απαγορεύεται οι επιχειρήσεις να δίνουν κίνητρα στους πελάτες διότι φθείρεται η εγκυρότητα και η ακρίβεια των αξιολογήσεων. Εάν έχει υποσχεθεί κάποια ανταμοιβή στον πελάτη με αντάλλαγμα την αξιολόγηση μιας επιχείρησης, το πιο πιθανό είναι ο πελάτης να αφήσει αξιολόγηση η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική του εμπειρία.

Κίνητρο μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε ανταμοιβή ή προνόμιο προσφέρει μια επιχείρηση στους πελάτες της με αντάλλαγμα τη σύνταξη αξιολογήσεων για την εκάστοτε επιχείρηση. Για παράδειγμα:

  • Διαγωνισμοί και λοταρίες: Έχει ειπωθεί στους πελάτες ότι θα συμμετέχουν σε διαγωνισμό ή λοταρία αφού έχουν γράψει μια αξιολόγηση.
  • Εκπτώσεις: Προσφέρονται στους πελάτες χαμηλότερες τιμές σε τρέχουσες ή μελλοντικές συναλλαγές με αντάλλαγμα τη σύνταξη μιας αξιολόγησης.
  • Ειδική μεταχείριση: Έχει υποσχεθεί στους πελάτες αναβάθμιση παροχών, δωρεάν υπηρεσίες, κουπόνια κτλ. με αντάλλαγμα τη σύνταξη μιας αξιολόγησης.

Θα επιβληθούν κυρώσεις στις επιχειρήσεις που προσφέρουν κίνητρα στους πελάτες τους για τη σύνταξη αξιολογήσεων της επιχείρησής τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εν λόγω αξιολογήσεις θα διαγράφονται. Περεταίρω κυρώσεις θα επιβληθούν, κατά περίπτωση, οι οποίες κυμαίνονται από προειδοποίηση έως και προσθήκη κόκκινου εμβλήματος στην καταχώρηση της επιχείρησής σας. Το κόκκινο έμβλημα προειδοποιεί τους υποψήφιους πελάτες πως η επιχείρησή σας δεν έχει συμμορφωθεί με την πολιτική του FuelDaddy. Επίσης έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάταξη της δημοτικότητας της καταχώρησής σας.

Σύνθεση/Παύση/Παραίτηση/Τερματισμός

Τα μέλη παύουν να συμμετέχουν μόνο με γραπτή ή ηλεκτρονική ειδοποίηση. Η παραίτηση δεν ισχύει νωρίτερα από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής ειδοποίησης από το FuelDaddy και αν δεν προσδιορίζεται ημερομηνία στην προκήρυξη, το αργότερο δεκαπενθήμερο μετά την παραλαβή.

Τα τερματιζόμενα μέλη θεωρούνται νέα μέλη και θα αναγκαστούν να εισέλθουν ώς νέο μέλος αν το επιθυμήσουν ξανά στο μέλλον.

Διαγραφή καταχώρησης

Το FuelDaddy δημοσιεύει πληροφορίες επιχειρήσεων έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τις τοπικές επιχειρήσεις. Επειδή οι πληροφορίες αυτές είναι θέμα δημοσίου αρχείου και δημοσίου ενδιαφέροντος, δεν τις αφαιρέσουμε από τον ιστότοπο μας.

Ενώ καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ, είναι σημαντικό (και νομικό δικαίωμα) για τους καταναλωτές να μπορούν να βρίσκουν και να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Εάν χρειάζεται να ενημερώσετε η να αλλάξετε τις πληροφορίες στην καταχώρηση της επιχείρησής σας, παρακαλούμε υποβάλετε οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω της σελίδας επεξεργασίας πρατηρίου, μετά τη σύνδεσή σας στο σύστημα.

Εάν η επιχείρησή σας είναι μόνιμα ή προσωρινά κλειστή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αναφέροντας το. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι οι κλειστές επιχειρήσεις σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζητήσεων του FuelDaddy, για να ενημερωθούν οι χρήστες ότι η επιχείρησή σας είναι κλειστή.

Εμπιστευτικότητα

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στη φόρμα εγγραφής είναι προσωπικές. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας της αίτησής σας, για να σας παρέχουμε υπηρεσίες προσχώρησης και για να σας ενημερώνουμε για τα επερχόμενα γεγονότα. Ο επιδιωκόμενος αποδέκτης αυτών των πληροφοριών θα είναι το FuelDaddy.

Προστασία δεδομένων

Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέλος σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Λάβετε υπόψη ότι η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

Για την διαχείριση της ιδιότητας σας ως μέλος και την παροχή υπηρεσιών συνδρομής.

Για την αποστολή αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ιδιότητα σας ως εγγεγραμμένου μέλους και άλλα θέματα σχετικά με τα εγγεγραμμένα μέλη.

Για την αποστολή τακτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε για τα οφέλη της συμμετοχής σας, τις δραστηριότητες και νέα μας, από τις οποίες θα σας δοθεί η ευκαιρία να «αποκλειστείτε».

Δεσμευόμαστε πως δεν θα αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα σας ως εγγεγραμμένου μέλους σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Άλλοι σημαντικοί όροι

Θεωρείται πιθανό να τροποποιήσουμε, ή να καταργήσουμε μερικούς από τους παραπάνω όρους ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα. Η ειδοποίηση θα γίνει στο www.fueldaddy.gr για οποιαδήποτε αλλαγή.